Tovarišstvo Poráčskeho baníctva

Tovarišstvo je spolok baníckych nadšencov, ktorí v baníckej oblasti ešte aspoň z časti pracujú a majú záujem o zachovanie baníckych poznatkov aj pre budúce generácie a to hlavne prostredníctvom svojich potomkov a nadšencov baníctva. Tovarišstvo nie je spolok dôchodcov, ktorí len spomínajú na „staré zlaté časy baníctva“, ale snažia sa zachovať existujúce pamiatky na baníctvo a zároveň hľadať možnosti propagácie baníckych tradícií v okolí jak pre domácich, tak aj pre návštevníkov obce a okolia.

Štôlňa Všechsvätých by sa mala stať pamätníkom ťažkej baníckej práci na Poráči ako aj jej obetiam pri výkone tohto povolania.  V okolí obce sa nachádzajú ďalšie torzá banských diel, ktoré by bolo vhodné zachovať aspoň v terajšom stave.

Snahou obce a Tovarišstva Poráčskeho baníctva je zachovanie jamy Poráč, veže, strojovne a ťažného stroja vo funkčnom a nepoškodenom stave aj do budúcnosti a preto vyvíjame aktivity pre zapísanie týchto objektov do „Zoznamu kultúrno – technických pamiatok Slovenska“.

Tovarišstvo a jeho nasledovníci sa budú starať o zachovanie existujúcich banských pamiatok v oblasti Poráča aj pre budúce generácie.

Prvá zakladajúca schôdza Tovarišstva sa uskutočnila 1. 12. 2012 v priestoroch „Porač park relax šport centrum“ v Poráčskej doline, ktorý sa stala zároveň oficiálnym sídlom Tovarišstva. Na MV SR bolo Tovarišstvo oficiálne zaregistrované 26. 4. 2013.