Aktivity Tovarišstva:

  • Ustanovujúca schôdza 1. decembra 2012
  • 1. schôdza 1. júna 2013
  • Deň baníkov 8. septembra 2013 – „Šachtare volajú“
  • 2. schôdza 21. septembra 2013
  • Svätenie piva Buchwald – nápoja baníkov – 5. októbra 2013 – Október fest, 1. ročník
  • 3. schôdza 7. decembra 2013 pri príležitosti vysviacky portálu štôlne Všechsvätých
  • 4. schôdza 15. marca 2014
  • Návšteva Banskej Štiavnice a okolia 13. – 15. jún 2014
  • Krst knihy „Baníctvo na Červenom Vrchu“, 20. septembra, 2. ročník Október festu
  • 5. schôdza 11. októbra 2014

 

Sídlo Tovarišstva Poráčskeho baníctva.

Poráč park sport relax Poráčska Dolina.