Svätenie sochy svätej Barbory

Dňa 12.12..2015 sa v priestoroch Poráč parku v Poráčskej doline uskutočnilo svätenie sochy sv. Barbory ako patrónky baníctva. Sošku sv. Barbory sponzoroval Ing. Miroslav Biroš, Ing. Vladimír Ďurša a členovia Tovarišstva Poráčskeho baníctva. Ikony, ktoré sú súčasťou priestoru za sochou sponzoroval otec Milan Gábor farár miestnej grécko-katolíckej farnosti.

Aktu svätenia sochy a ikon sa zúčastnili členovia Tovarišstva Poráčskeho baníctva v slávnostných baníckych uniformách ako aj široké osadenstvo. Socha sv. Barbory s ikonami sa nachádza v priestoroch baru Poráč park hneď vedľa starých baníckych artefaktov. Socha patrónky baníctva sv. Barbory je tu umiestnená kvôli pripomenutiu si historickej úlohy baníctva v oblasti Poráča ako aj ako pamiatka všetkým baníkom, ktorí zahynuli pri výkone tohto povolania a aby sa nezabudlo na históriu baníctva v danej oblasti aj do budúcna. Po skončení aktu svätenia sa konala slávnostná schôdza Tovarišstva Poráčskeho baníctva pri príležitosti sviatku sv. Barbory.